اطلاعات درمانی ارتوپدی

فیلم آموزشی ارتوپدی

مچ بند فانکشنال فنردار

ناحیه مچ دست محل عبور تاندون هایی است كه به انگشتان می رسند .عصب مدیان نیز از این معبر باریك عبورمی كند.مجاورت تنگاتنگ این عناصر با یكدیگر در مواردی ...

1157
فیلم آموزشی ارتوپدی

شکم بند لاغری

شكم یكی از نواحی می باشد كه چربی اضافی بدن در آن ذخیره می گردد و ضخامت آن می تواند به ۸ سانتیمتر نیز برسد. افزایش ذخیره چربی در ناحیه شكم علاوه بر ...

1199
فیلم آموزشی ارتوپدی

شکم بند تمام کش پل دار

دیواره قدامی شكم از عضلاتی تشكیل یافته است كه محتویات و احشاء شكمی را حفاظت نموده و آنها را بر سر جای خود نگه می دارند .با افزایش سن ، بارداری ، عدم ...

1101
فیلم آموزشی ارتوپدی

پاک سمن همیشه با شما

شاداب می درخشی پرتلاش و امیدواری خلاق و هوشمندی کوچک و خندانی آسوده و آرام از کودکی تا جوانی پاک سمن همیشه با شما

1050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام