اطلاعات درمانی ارتوپدی

عکس آموزشی کمک درمانی

روزنامه و مجلات

تبلیغات شرکت ارتوپدی و کمک درمانی پاک سمن در مجلات و روزنامه های ورزشی و پزشکی

1330
عکس آموزشی کمک درمانی
عکس آموزشی کمک درمانی

تبلیغات داخل مترو

1221
عکس آموزشی کمک درمانی

ماشین های پخش پاک سمن

1125
عکس آموزشی کمک درمانی
عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام