ورزش‌ها و تمرينات اصلاحى براى زانو پرانتزى

زانوى پرانتزى به وضعيتى مى‌گويند كه فرد، زمانى كه صاف مى ايستد و دو قوزک مچ پا را بهم نزديک مى كند بين دو زانو فاصله مى افتد. در نوع خفيف زانو پرانتزى فاصله بين دو زانو 2.5 سانتيمتر است. اگر فاصله بين 2.5 تا 5 سانتيمتر باشد زانو پرانتزى از نوع متوسط است و فاصله بيش از 7.5 سانتيمتر، زانو پرانتزى شديد محسوب مى‌شود.

تشخيص زانوى پرانتزى و شدت آن و انجام اقدامات اصلاحى توسط پزشک ارتوپد يا متخصص توانبخشى صورت ميگيرد و تمرينات زير به بهبود هر چه بيشتر اين عارضه كمک مى‌كند :

   1. روى زمين به پشت دراز بكشيد و در حاليكه يک زانو را خم كرده ايد پاى ديگر را از ناحيه‌ى مفضل ران با زانوى صاف به اندازه حدود 60 درجه از سطح زمين بلند كنيد. براى 10 الى 20 ثانيه اين وضعيت را حفظ كنيد و سپس براى پاى ديگر تكرار نماييد.

   2. در نزديک ديوارى بايستيد و يک پاى خود را پشت پاى ديگر قرار دهيد، دست خود را به ديوار تكيه بدهيد تا تعادلتان برقرار شود. براى 10 الى 20 ثانيه اين وضعيت را حفظ كنيد سپس براى پاى ديگر تكرار نماييد. 

   3. روى صندلى بشينيد و يک پاى خود را با زانوى صاف از زمين بلند كرده براى 10 ثانيه در اين وضعيت بمانيد سپس براى پاى ديگر اين وضعيت را تكرار نماييد. اين حركت را براى 10 بار در روز انجام دهيد . اين وضعيت به تقويت عضلات جلوى زانوى شما كمک مى كند.

   4. یک حوله یا توپ والیبال را بین دو زانو بگذارید و براى 10 ثانیه حداکثر فشارى كه مى‌توانيد را وارد كنيد سپس فشار را رها كنيد و پس از چند ثانيه مجددا فشار را وارد كنيد. اين تمرين براى تقويت عضلات داخل ران موثر است.

   5. كنار ميز، سكو و يا صندلى با ارتفاع مناسب مانند شكل بايستيد و سعي كنيد يک پاى خود را روى سكو قرار دهيد و براى 10 ثانيه اين وضعيت را حفظ كنيد سپس براى پاى ديگر تكرار نماييد.

   6. روى زمين بنشينيد، پاهايتان را بهم بچسبانيد سپس زانوها را تا جايى كه امكان دارد به هم نزديک كنيد و سپس انگشتان دست خود را به سمت پاهايتان بكشيد.

   7. به پهلو دراز بکشید، در حالی که سعی دارید پای خود را بالا بیاورید یک نفر به طور همزمان به سمت پايين فشار وارد كند. اين حركت براى تقويت عضلات جانبى مناسب است.

   8. روى لبه داخلى پاهايتان راه برويد. اين تمرين سبب نزديک شدن زانوها به يكديگر مى شود.

((براى مشاوره تخصصى تر، سوالات پزشكى خود را از تيم پزشكى پاک سمن در بخش مشاوره بپرسيد.))

آیا این مطلب به نظر شما مفید بود؟ خیــر
از اینکه ما را در ارائه مطالب بهتر یاری نمودید متشکریم.
نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام