ستون فقرات- بخش دوم: بخش های مختلف ستون فقرات

 

ستون فقرات شامل مهره ها، دیسك، مفاصل بین مهره ای، رباط ها و عضلات است كه یكپارچگی ستون فقرات را فراهم می كنند.

مفاصل بین مهره ای كه به آن فاست می گویند و در دو طرف بین سطوح مفصلی مهره ها تشكیل می شود. این مفاصل دارای غضروف می باشد، حین حركات مختلف ستون فقرات همین مفاصل به همراه قابلیت انعطاف پذیری دیسك و انقباض عضلات سبب حركت مهره می شود. این مفاصل كپسول مفصلی دارند و مانند سایر مفاصل ممكن است با افزایش سن یا ضربه دچار ساییدگی شوند، كه عاملی برای درد در ستون فقرات و كمر می باشد.

رباط ها ساختارهایی هستند كه مهره های بالا و پایین را به هم وصل می كنند. رباط ها درجلو و پشت جسم مهره ای قرار گرفته اند كه به آنان رباط طولی قدامی و رباط طولی خلفی می گویند. علاوه بر آن بین زوائد عرضی و خاری جهت ثبات مهره ها در حین حركت وجود دارد.

 

عضلات عموما در پشت تنه و اطراف ستون مهره ها موجب حركات مهره ها می شوند. اگر عضلات ضعیف شوند یكی از مهم ترین علل كمردرد محسوب می شوند و بعد آن احتمال آسیب به دیسك وجود دارد.

دیسك مهره ای ساختار غضروفی شكل و استوانه ای است كه بین جسم مهره های بالایی و پایینی قرار می گیرند و كار اصلی آن جذب ضربه و توزیع فشارها و نیروها است.

گردآورنده :خانم دکتر ابوترابی

 

 

  

 

 
نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام