ستون فقرات- بخش اول: آناتومی ستون فقرات

 

ستون فقرات به عنوان محور اسكلت بدن در نظر گرفته می شود. در بالا به جمجمه متصل می شود و در پایین به لگن و استخوان ران متصل می شود.

مهم ترین وظیفه ستون مهره ای شكل گیری تنه و حفاظت از ساختار مهمی به نام نخاع می باشد.

ستون فقرات از 24 مهره مجزا و 9 مهره به هم چسبیده تشكیل شده است. 7 مهره در بالا كه به آن گردنی و یا قوس سرویكال می گویند. این قوس به صورت لوردوز می باشد و یا به عبارتی تحدب آن به سمت جلو می باشد. مهره ها از بالا به پایین C1 تا C7 نامیده می شود.

قوس وسطی سینه ای یا توراسیك می گویند كه تحدب آن به عقب است و قوس كایفوز نامیده می شود شامل 12 مهره است و T1 تا T12 نامیده می شود.

قوس پایینی همان قوس لوردوز كمری یا لومبار است. شامل 5 مهره است. این ناحیه وزن تنه را تحمل می كند و برای همین كمردرد، بیش تر در این محل احساس می شود. مهره های كمر از بالا به پایین L1 تا L5 نام گذاری می شود.

استخوان خاجی یا ساكروم كه از به هم چسبیدن 5 مهره تشكیل شده است. ستون مهره ای از طریق استخوان خاجی و مفصل خاجی لگنی (ساكروایلیك) به لگن متصل می شود.

استخوان دنبالچه آخرین استخوان ستون فقرات محسوب می شود. درد نشیمنگاهی به دلیل جراحت در این استخوان ایجاد می شود.

گردآورنده :خانم دکتر ابوترابی

نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام