ستون فقرات- بخش چهارم: آناتومی ديسک مهره ای

دیسك مهره ای از جنس غضروف می باشد و به اصطلاح ساده تر دیسك مانند یك لاستیك با قابلیت ارتجاعی و تغییر شكل است كه بین مهره ها قرار گرفته است.

كار اصلی دیسك جذب ضربه و توزیع نیرو می باشد. در واقع در حین راه رفتن ، نشستن، دویدن و مواردی كه فشار به ستون مهره ای وارد می شود، دیسك نیروها را جذب می كند

در بالا در مهره های گردنی كه وزن سر را تحمل می كنند، ارتفاع دیسك كم تر می شود و هرچه كه به مهره های كمری می رسیم دیسك ضخیم تر و ارتفاع آن بیش تر می شود، چون باید نقش بیش تری در جذب ضربه ها ایفا كند.

دیسك شامل دو قسمت است: قسمت مركزی كه نرم و ژله ای است و قسمت محیطی و اطراف هسته مركزی شامل حلقه های محكمی است كه ثبات دیسك را فراهم می كنند. بیش تر محتویات قسمت مركزی دیسك از آب تشكیل شده است و در واقع خاصیت جذب ضربه به خاطر انعطاف پذیری قسمت مركزی دیسك است.

الیاف محیطی ثبات دیسك را در نیروهای مختلف وارد شده فراهم می كند تا قسمت مركزی در درون دیسك حفظ شود. در فتق دیسك كه البته نوع های مختلفی دارد، همین قسمت محیطی دیسك آسیب می بیند و محتویات قسمت مركزی بیرون می زند و درد ایجاد می شود.

به خاطر داشته باشید حتی در حالتی كه راحت نشسته اید دیسك تحت فشار است ولی اگر طرز صحیح نشستن رعایت نشود نیروهای بسیار بیش تری به دیسك وارد می شود.

گردآورنده :خانم دکتر ابوترابی

نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام