ستون فقرات- بخش سوم- آناتومی جسم مهره ای

 

ستون فقرات از مهره هایی درست شدند كه پشت سرهم از بالا به پایین ردیف شده اند. مهره از دو قسمت تشكیل شده است: قسمت جلویی كه عموما استوانه ای شكل است و قسمت پشتی كه شامل زائده های استخوانی است و به آن قوس خلفی می گویند. در قسمت پشتی، زائده رو به خارج را زائده های خاری می نامند و زائده ها در سمت كنار را زائده های عرضی می گویند كه محل اتصال یكسری از رباط ها و عضلات می باشد.

 

مهره ها بر روی هم طوری قرار می گیرند كه نخاع از درون آن می گذرد و به آن كانال نخاعی می گویند. نخاع از مغز به پایین تا حدود اولین مهره كمر كشیده شده است. علت این تفاوت كانال نخاعی با طول نخاع در رشد ستون مهره ای است. در واقع رشد طول نخاع در بچگی متوقف می شود ولی رشد ستون مهره ای همچنان تا سنین رشد ادامه می یابد. بنابراین كانال نخاع از طول نخاع بلندتر است. وظیفه نخاع در ستون مهره ها انتقال پیام های عصبی از مغز و نخاع به اندام ها برای ایجاد حركت می باشد.                                                          

به جز مهره های اول و دوم كه به آن مهره اطلس و آكسیس گفته می شود، بقیه مهره ها شكل تیپیك و مشابه هم دارند. اندازه مهره ها از بالا به پایین بزرگ تر می شود. در واقع در بالا مهره های گردن كه وزن سر را تحمل می كنند، اندازه مهره كوچك است و تا به مهره های پایینی می رسیم، اندازه مهره ها برای تحمل بیش تر وزن تنه و توزیع بیش تر نیروها، بزرگتر می شود.

 

گردآورنده :خانم دکتر ابوترابی

نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام