اسپلنت هالوكس والگوس نرم Soft Hallux Valgus Splint

058 S,L
هالوكس والگوس يا شست كج، رايج ترين نوع بدشكلی در پا می باشد. بونيون و برآمدگی كنار انگشت شست پا در خانم ها رايج می باشد. بونيون يک برآمدگی برجسته در قسمت داخل انگشت شست پا می باشد. عواملی كه سبب اين مشكل در پا می شوند عبارتند از سابقه خانوادگی، آرتروز و آرتريت روماتوئيد. پوشيدن كفش های تنگ نيز افراد را در معرض انحراف انگشت شست پا قرار می دهد. هالوکس واگوس نرم پاک سمن، با ايجاد فشار ملايم انگشت شست را در محل مناسب قرار می دهد. این محصول شست كج را به وسيله جلوگيری از بر روی هم رفتن انگشتان اول و دوم پا تصحيح می كند.

موارد استفاده

 • هالوكس والگوس (شست كج)
 • بر روی هم آمدن انگشتان پا
 • بونيون (برجستگی كنار انگشت شست پا )

ویژگی ها

 • كشش ملايم به انگشت شست و جدا نمودن آن از انگشت دوم
 • پد بسیار نرم در ناحیه شست
 • به راحتی قابل تنظيم
 • طراحی مناسب جهت هر دو پا راست و چپ

چگونه اسپلنت هالوكس والگوس نرم را بپوشیم؟

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام