مچ بند آتل دار بلند با زاويه فانكشنال (چپ و راست) Long Wrist Splint with Hard Bar

056 S,L,M,XL خرید اینترنتی
مچ بند آتل دار بلند جهت حمايت از استخوان های ساعد طراحی شده است و بی حركتی مچ دست و ساعد را، در شرايط مختلف ارتوپدی فراهم می كند. مفصل مچ دست به دليل تنوع وظايف و فعاليت هايی كه انجام می دهد، در معرض مشكلات متعددی قرار دارد. آرتروز مچ دست و همچنين شكستگی مچ و دست، كه به دليل تروما به دست رخ می دهند، از مشكلات شايع در بيماری های دست می باشند. مچ بند می تواند مچ دست را در طول فعاليت های روزانه و در طی شب بی حركت نمايد، زمانيكه فرد فعاليت های تكراری انجام می دهد يا فشار شديد بر روی مفاصل وارد می آورد، علائم تشديد می شوند. مچ بند آتل دار بلند پاك سمن با زاويه كاربردی عملكردی در ناحيه مچ دست، حركات مچ دست را محدود كرده و مچ دست را در وضعيت آناتوميكی قرار می دهد و اجازه به حركات انگشتان می دهد. آتل های اين مچ بند قابل برداشت در كف و پشت دست می باشد و به راحتی بوسيله قلاب و حلقه باز و بسته می شود.

موارد استفاده

 • محافظت از مچ دست به دليل آسيب يا كشيدگی
 • التهاب تاندونی و آسيب بافت نرم
 • بعد از برداشتن گچ
 • شكستگی دست و مچ دست
 • آرتروز مچ دست
 • بعد از عمل جراحی مچ دست و استخوان های دست

ویژگی ها

 • مچ دست را در وضعيت عملكردی مناسب قرار می دهد در حاليكه حركات انگشتان و شست را محدود نمی كند.
 • قرار دادن انگشت شست در وضعيت آناتوميكی
 • آتل های قابل برداشت در كف و پشت دست
 • بندهای جانبی قابل تنظيم، برای مچ دست و ساعد ها با سايزهای مختلف
 • به راحتی بوسيله قلاب و حلقه باز و بسته می شود
 • قابل تنظيم برای تمامی سايزها و دست راست و چپ

نکات

 • اين اورتز بايد توسط پزشك برای بيماری های دست و مچ دست تجويز شود
 • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن آن اجتناب نماييد.

چگونه مچ بند آتل دار بلند با زاويه فانكشنال را بپوشیم؟

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

مرحله 1 آتل را طبق شكل زير مچ قرار دهيد.

مرحله 2 برچسب مقابل شست را بچسبانيد.

مرحله 3 برچسب قسمت ساعد را به هم اتصال دهيد .

مرحله 4 استرپ(برچسب) را جهت ساپورت بهتر از روی مچ خود عبور دهيد.

مرحله 5 آتل كف مچ بند می بايست بصورت صحيح در جای خود قرار گيرد.

مرحله 6 آتل كف مچ بند می بايست بصورت صحيح در جای خود قرار گيرد

راهنمای سایزبندی مچ بند آتل دار بلند با زاويه فانكشنال

S 12-14 M 14.1-17 L 17.1-20 XL 20.1-23

نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام