پيوند برند پاك سمن با نام خليج فارس

باز هم افتخاری ديگر برای پاك سمن  :

"پيوند برند پاك سمن با نام خليج فارس"

ايرانيان می دانند تاريخ 10/ ارديبهشت همه ساله ، به عنوان روز ملی خليج فارس " براي ماندگاری اين نام ، تا انتهای تاريخ بشريت  " در تقويم انتخاب گرديده است.

ما مجموعه خانواده ی پاك سمن برخود می باليم كه در كنار نام نامی خليج فارس ، نام پاك سمن نيز در مراسمی در كاخ موزه سعدآباد تهران در تاريخ 10/ ارديبهشت / 94 و همراه با نام ها و برندهای بزرگ اقتصادی ديگر در جهت صيانت و نگهداری اين نام قرار گرفتيم و برای جلوگيري از تعرض ساير كشورها برای استفاده از نام های جعلی ديگر و با فريادی بلند اعلام می كنيم :

 

خليج فارس; جدای از يك نام ، هويت ماست.

همچنان برخود می باليم كه برای جاودانه كردن نام بلند آوازه ی خليج فارس در كنار حمايت ساير بنگاه هاي اقتصادی مانند سربازی هميشه آماده در حوزه صنعت و در جبهه و جهاد اقتصادی ، در مقابل دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای تمام قد ايستاده ايم و بر لب اين سرود را می خوانيم :

 

سرزمينم ، ايرانم                                                         

آنكه آبادت نمی خواهد ، مباد

آیا این مطلب به نظر شما مفید بود؟ خیــر
از اینکه ما را در ارائه مطالب بهتر یاری نمودید متشکریم.
نظرات و پیشنهادات شما یاری رسان ما در ارائه خدمات بهتر میباشد.

نظر شما با موفقیت ثبت شد، سپاسگزاریم. متاسفانه فرآیند ثبت نظر شما با مشکل مواجه شد.

عضو جدید هستم!گذرواژه را فراموش کرده ام