بنر سایت پاک سمن

به هویتم افتخار می کنم

مسابقه "مستند کارخانه پاک سمن"

سوالات

لطفا با دقت سوالات را پاسخ دهید


  • 1- متراژ کارخانه شماره 2 چند متر مربع است؟

  • 2- ساختمان شماره 2 چند طبقه دارد؟

  • 3- چه تعداد پرس دروازه‌ای در سالن برش کار می‌کنند؟

  • 4- ابزار اندازه‌گیری استفاده شده در فیلم برای اندازه‌گیری قطر پارچه نئوپرنی چه نام دارد؟

  • 5- کدام یک از گزینه های زیر، رنگ سازمانی پاک سمن است؟

  • 6- در موسیقی ارکسترال متن "مستند کارخانه پاک سمن"، (به آهنگسازى نیلوفر محبى)کدام ساز، از سازهاى زیر، به کار نرفته است:
    پیانو، هورن، ویولن، هنگ درام، ویولا، تیمپانى، ویولن سل


مشخصات: