اخبار و همايش ها
باز هم افتخاري ديگر براي پاك سمن
كنفرانس نام ها و نشان هاي ماندگار
پاك سمن مفتخر به دريافت لوح زرين از كنفرانس نام و نشان ماندگار و كسب عنوان واحد برگزيده در سال "دولت و ملت ، همدلي و همزباني" گرديد.
 ١٠:٤٩ - پنج شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نمايشگاه ها
هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
گزارش تصويري از هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
 ٠٩:٥٣ - شنبه ٩ خرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
پيوند برند پاك سمن با نام خليج فارس
هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
پاك سمن جزء 50 برند برتر در سطح كشور در كنفرانس ملي برند پايدار با ديدگاه مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي